(PL)- Căn cứ vào báo cáo đề nghị xử lý kỷ luật của Phòng Giải quyết tố cáo, cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và việc tự giác báo cáo đầy đủ, nghiêm túc nhận khuyết điểm, vi phạm của ông Đoàn Hồng Dinh, Bí thư Huyện ủy U Minh Thượng, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang kết luận: 

Thời gian làm chủ tịch UBND huyện, chủ đầu tư các công trình, dự án (giai đoạn 2015-2016), trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, ông Đoàn Hồng Dinh đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm của huyện.

Từ đó UBKT Tỉnh ủy vừa ra quyết định thi hành kỷ luật ông Đoàn Hồng Dinh bằng hình thức khiển trách.

 

PV