Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Đồ họa: TẤN LỘC - THÙY TRANG
(PLO)- Từ tháng 9-2019 đã có bốn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật.