Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật đối với bốn thứ trưởng, nguyên thứ trưởng Bộ GTVT.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Đông và ông Nguyễn Nhật, cảnh cáo ông Nguyễn Văn Công (Thứ trưởng Bộ GTVT) và xóa tư cách nguyên thứ trưởng đối với ông Nguyễn Hồng Trường vì đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Kỷ luật hàng loạt thứ trưởng và nguyên thứ trưởng Bộ GTVT - ảnh 1
Ông Nguyễn Hồng Trường bị xóa tư cách nguyên thứ trưởng Bộ GTVT.

Trước đó, theo kết luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 35, Ban cán sự đảng Bộ GTVT vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Nguyên bộ trưởng Đinh La Thăng (đã bị khai trừ Đảng, đang bị phạt tù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Bộ GTVT.

Bốn thứ trưởng và nguyên thứ trưởng Bộ GTVT cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Văn Công, khiển trách ông Nguyễn Ngọc Đông và ông Nguyễn Nhật.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường.

Ngày 16-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường (nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT).

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.