(PL)- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành các quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ có vi phạm trong việc giao đất, giao rừng, quản lý, bảo vệ rừng. 

Theo đó, thi hành kỷ luật ông Hoàng Duy Chuyển, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk G’long, bằng hình thức cảnh cáo.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông K’Bốt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức; Đoàn Văn Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với ông Phạm Đăng Quang, Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm trong việc giao đất, giao rừng, quản lý, bảo vệ rừng, các tổ chức đảng có thẩm quyền của tỉnh Đắk Nông đã thi hành kỷ luật hàng chục cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

 

(Theo ubkttw.vn)