Thông qua các hoạt động đơn giản nhưng thiết thực như trả lời câu hỏi trắc nghiệm, chơi các trò chơi vận động, sáu cách để bảo vệ nguồn nước… các em học sinh có cơ hội hiểu được vai trò quan trọng của nước đối với đời sống, sức khỏe để từ đó có những hành động thiết thực bảo vệ nguồn nước.

Năm 2013 là năm thứ tư liên tiếp tập đoàn thực hiện ngày Nước thế giới trên phạm vi toàn cầu. Chương trình thu hút hơn 15.000 trẻ em, 500 nhân viên của 31 quốc gia trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Các hoạt động được Nestlé Waters tổ chức dựa theo nội dung của Dự án WET - Water Education for Teacher (Dự án Giáo dục về nước dành cho giáo viên).

TUYẾT TRẦN