Lại đề nghị rút kinh nghiệm sai phạm ở Bộ GTVT
(PLO)-  Sáu trường hợp chưa thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định, trong đó có hai trường hợp được bổ nhiệm chức vụ quản lý.

Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức; tiêu chuẩn ngạch công chức; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại Bộ GTVT.

Qua đó, Bộ Nội vụ phát hiện một số cơ quan hành chính Bộ GTVT ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, số người làm việc trong nhiều đơn vị sự nghiệp công lập (chủ yếu là đơn vị sự nghiệp công lập trong khối giáo dục, y tế) vượt so với số lượng người làm việc được Bộ GTVT giao.

Đặc biệt sáu trường hợp chuyển từ doanh nghiệp về đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định, trong đó có hai trường hợp được bổ nhiệm chức vụ quản lý.

Theo Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ việc thi tuyển công chức ở Bộ GTVT có nội dung thực hiện chưa đúng quy định. Ảnh minh họa
Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ việc thi tuyển công chức ở Bộ GTVT có nội dung thực hiện chưa đúng quy định. Ảnh minh họa

Về tuyển dụng công chức, Bộ Nội vụ cũng phát hiện việc thành lập Hội đồng tuyển dụng, thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, việc chấm thi của một số kỳ thi tuyển và việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch trong trường hợp đặc biệt còn có nội dung chưa thực hiện theo quy định.

Đồng thời, đoàn kiểm tra 166 hồ sơ công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, thanh tra viên và kế toán viên tại sáu cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát hiện một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn của ngạch công chức hiện giữ như thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng công chức, tiêu chuẩn ngạch công chức và quản lý hồ sơ công chức.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính để thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động. Bộ GTVT phải yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức rà soát lại số lượng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và có kế hoạch chấm dứt số lao động hợp đồng vượt số lượng người làm việc được giao.

Bộ Nội vụ cũng kiến nghị xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định trên cơ sở đảm bảo đúng chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền giao, đúng chính sách tinh giản biên chế.

Đặc biệt, Bộ GTVT phải chỉ đạo việc thu hồi quyết định tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp chuyển từ doanh nghiệp vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện tuyển dụng theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra này và đề ra biện pháp khắc phục.

VIẾT LONG