(PL)- Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) rà soát phương án thu, hoàn phí đối với xe qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội nhưng không đi qua cầu Rạch Chiếc” - Sở GTVT TP.HCM yêu cầu hôm 5-11.

 

Trước đó, yêu cầu này đã được Sở GTVT đặt ra với CII nhằm không thu phí oan cho các tài xế khi họ chỉ lái xe đi vào tuyến đường Nam Hòa (quận 9, TP.HCM) chứ không đi qua cầu Rạch Chiếc. Tuy vậy CII đã không thực hiện đủ các yêu cầu nên vẫn truy thu phí vì cho rằng các xe này né trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

Lần này, Sở GTVT tiếp tục lặp lại yêu cầu CII phải có biện pháp hợp lý, chặt chẽ trong việc truy thu phí và hoàn phí như gắn bổ sung camera trên cầu Rạch Chiếc, gắn bổ sung camera để ghi nhận ô tô vào đường Nam Hòa, khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (mà không sử dụng cầu Rạch Chiếc). Ngoài ra, CII phải chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc thu, hoàn phí khi gắn camera truy thu các xe né trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

M.PHONG