Văn phòng Chính phủ vừa nhận được văn bản báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH về tình hình thực hiện chính sách tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, theo số liệu tổng hợp báo cáo (chưa đầy đủ) của một số bộ ngành, tiền lương của người lao động giai đoạn 2013-2015 ổn định và tăng khoảng 7%-8%/năm. Trong đó, tiền lương bình quân năm 2015 đạt khoảng 14,3 triệu đồng/người/tháng.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng hiện nay vấn đề tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước còn một số bất cập. Cụ thể, tiền lương đối với viên chức quản lý ở doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả cao chỉ được hưởng mức lương tối đa theo quy định (chủ tịch tập đoàn 54 triệu đồng/tháng) so với mặt bằng tiền lương trên còn thấp, không tạo được động lực cho phấn đấu tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ngược lại, một số doanh nghiệp quy mô nhỏ, hiệu quả thấp ở địa phương hưởng mức lương 30-35 triệu đồng/tháng lại quá cao so với mặt bằng tiền lương ở địa phương và tạo chênh lệch lớn với người lao động.

Đối với công ty có cổ phần chi phối của Nhà nước, một số lại giao toàn quyền cho người đại diện vốn tham gia với doanh nghiệp, nên có xu hướng đẩy tiền lương của viên chức quản lý lên cao, có trường hợp lỗ, hiệu quả thấp nhưng hưởng mức lương 50 đến 70 triệu đồng/tháng, thậm chí hàng trăm triệu đồng/tháng. Trong khi tiền lương của người lao động không tăng, thậm chí giảm, tạo ra chênh lệch lớn về tiền lương, thu nhập với người lao động.