(PL)- Ngày 12-3, ông Hoàng Đình Phúc, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 1, dự án mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Thuận, cho biết hiện dự án BOT đạt 65% giá trị hợp đồng, phần dự án thi công sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ mới đạt 52,59% giá trị xây lắp.

Nhìn chung các gói thầu trái phiếu Chính phủ đều chậm so với kế hoạch từ 0,5% đến 24,08%.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, phần sử dụng trái phiếu Chính phủ có nguy cơ không hoàn thành được vào ngày 31-5 như kế hoạch. Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, ban quản lý dự án tăng cường việc kiểm tra thực hiện dự án, nếu kết quả kiểm tra không theo đúng cam kết thì kiến nghị thu bảo lãnh hợp đồng và thay thế nhà thầu.

VIẾT LONG