(PL)- Bộ Xây dựng vừa có dự thảo nghị định về hỗ trợ hộ nghèo làm nhà phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung.

 

Đối tượng được hỗ trợ là các hộ nghèo đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão lụt thuộc khu vực nông thôn ở 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa tới Bình Thuận.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ, những hộ đang cư trú tại nơi khó khăn được hỗ trợ 14-16 triệu đồng/hộ. Hộ gia đình được vay tối đa 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở phòng, tránh bão lụt. Ngoài mức hỗ trợ và mức vay, hộ gia đình tham gia đóng góp và huy động các nguồn vốn khác để xây dựng nhà.

H.VÂN