(PL)- Yêu cầu các địa phương chỉ đạo kiểm tra làm rõ thông tin tại buổi công bố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh Việt Nam, theo đó có 44% giấy đỏ phải nộp phí “bôi trơn” - đây là một nội dung trong văn bản mới đây của Bộ TN&MT gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Bộ cũng yêu cầu tổ chức thanh tra công vụ, phát hiện những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận, xử lý nghiêm minh đối với cá nhân, tổ chức có liên quan. Ngoài ra, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận ở địa phương… Các địa phương báo cáo kết quả cho Bộ vào ngày 16-5.

ĐẶNG TRUNG