Ngày 24-12, một nguồn tin cho biết ngoài số tiền hơn 3,2 tỉ đồng mà Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách trái quy định, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cũng đang làm rõ và yêu cầu đơn vị này giải trình.

Cụ thể, theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong quá trình kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán của đơn vị thì phát hiện có một số chứng từ cần được thống nhất trước khi phê duyệt quyết toán như quy trình cấp nhiên liệu cho xe phục vụ công tác; mua vật tư, văn phòng phẩm không có phiếu nhập kho, xuất kho; chi mua bia tại văn phòng và đi công tác cơ sở…

Cũng theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, để thống nhất số liệu xét duyệt quyết toán chi ngân sách năm 2015 và làm cơ sở để Sở Tài chính ban hành thông báo xét duyệt quyết toán theo đúng quy định. Sở Tài chính đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức và các văn bản pháp luật quy định hiện hành giải trình theo những nội dung trên.

Được biết chỉ riêng việc đơn vị này mua vật tư, văn phòng phẩm trong năm 2015 nhưng không có phiếu phập, xuất kho, chưa giải trình được lý do với số tiền lên đến hơn 660 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị này cũng chi tiền mua nhiên liệu trong năm 2015 hơn 460 triệu đồng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, quy trình thanh toán căn cứ vào lịch công tác, Văn phòng lập phiếu xuất tạm ứng xăng (có sổ theo dõi từng xe). Cuối tháng, căn cứ vào số kilomet thể hiện trên đồng hồ của từng xe, lãnh đạo Phòng Hành chính xác nhận số kilomet đi thực tế của tháng đó rồi tính toán theo định mức tiêu hao nhiên liệu trên cơ sở đối chiếu với cửa hàng xăng dầu, sau đó kế toán lập thủ tục chuyển trả kinh phí nhiên liệu trong tháng đó. Vì vậy, Sở Tài chính không thể kiểm tra, đối chiếu, xác minh tại cửa hàng xăng dầu.

Việc thanh toán tiền nhiên liệu, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, hợp lý, hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan của đơn vị đã quyết toán. Theo tính toán của Sở Tài chính, với số tiền trên so với giá xăng bình quân năm 2015, Văn phòng HĐND đã sử dụng lên đến hơn 27.000 lít xăng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tổng số tiền mà Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách trong năm 2015 là 3.235.228.300 đồng, trong đó kinh phí tự chủ là 154 triệu đồng, phần còn lại hơn 3 tỉ đồng là kinh phí không tự chủ. Trong tổng số tiền chi thì tiếp khách ngoài tỉnh hết gần 300 triệu đồng.