Gần 7,3 m3 gỗ quy tròn gồm trường (nhóm 3) và sú (nhóm 5) được cưa thành từng phách, gỗ còn rất tươi chứng tỏ mới bị đốn hạ. Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa đã huy động lực lượng chốt giữ, bảo vệ số gỗ khai thác trái phép trên. Khi xe tải điều đến chở gỗ về trụ sở thì xe bị dính đinh do lâm tặc rải trên đường, thủng lốp. Phải mất nhiều tiếng đồng hồ xe mới đưa gỗ về Hạt Kiểm lâm để xử lý.

Theo một số người dân địa phương, sau khi khai thác trộm gỗ quý tại rừng, lâm tặc dùng trâu bò vận chuyển gỗ men theo suối tập kết về rừng thôn Hole, xã Húc để đem đi tiêu thụ.

MỸ PHƯỢNG