Trả lời câu hỏi của phóng viên về diễn biến phức tạp hiện nay trên Biển Đông và phản ứng của các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao lần này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết trong các cuộc làm việc của các nước ASEAN đều có nội dung trao đổi về tình hình trong khu vực và thế giới. “Khi đó, lãnh đạo ASEAN sẽ không lẩn tránh trao đổi về nội dung này. Nói cách khác, tất cả vấn đề diễn ra trong thực tế sẽ được đặt lên bàn nghị sự của ASEAN” - ông Dũng nói.

Với câu hỏi về khả năng nối lại đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết đây là nội dung không được đặt ra trong dịp này.