Thay mặt Đảng, nhà nước và nhân dân Lào, ông Sonexay gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân VN những lời chúc tốt đẹp nhất; khẳng định những thắng lợi và thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân VN đã giành được trong 75 năm qua là vô cùng to lớn. Nhân dân Lào vô cùng tự hào trước những thắng lợi và thành tựu của VN, coi đó là những thắng lợi và thành tựu của mình, là nguồn động viên, khích lệ để giúp Lào phát triển.

Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới, VN đã có vị trí và vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế và khu vực. Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng VN vẫn nỗ lực hết sức để đảm nhiệm và tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng trong năm chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (AIPA) 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.