Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết việc thực hiện hiệu quả những nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để làm tốt nhiệm vụ đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững những mục tiêu, quan điểm, nội dung cốt lõi cùng nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-12.