(PL)- Dù phía hai ngân hàng Nam Á và Eximbank chưa có thông báo chính thức về việc sẽ về chung một nhà nhưng ngày 26-3, Eximbank đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Theo đó, 2/6 ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị Eximbank là lãnh đạo đương nhiệm hoặc nguyên lãnh đạo cao cấp của NamABank. Cụ thể là ông Trần Ngọc Tâm - nguyên Phó Tổng Giám đốc NamABank và ông Trần Ngô Phúc Vũ - Tổng Giám đốc đương nhiệm của NamABank.

Ngoài ra ở danh sách đề cử bầu vào thành viên Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ tới cũng có ông Trần Ngọc Dũng, thành viên Ban Kiểm soát của NamABank.

YÊN TRANG