Ngày 18-10, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, đã có buổi làm việc thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Ban cán sự đảng Bộ KH&ĐT.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết việc các cán bộ lãnh đạo làm lâu tại một nơi, rất dễ gây ra các tác động xấu, như hình thành nên những mối quan hệ, có thể dẫn đến diễn biến chuyển hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến phẩm cách đạo đức, thái độ trách nhiệm với công việc được giao.

Chính vì thế, Bộ KH&ĐT đã thực hiện các hoạt động luân chuyển cán bộ cấp vụ trưởng ở các vị trí. “Mặc dù các đồng chí vụ trưởng đã làm quen tại vị trí công tác của mình nhưng một việc mà chỉ một người biết là không ổn, trong trường hợp có những sai lầm xảy ra, trách nhiệm sẽ khôn lường. Theo tôi, cách làm như thế dễ hình thành nên tính độc đoán, chuyên quyền, không tốt. Chúng tôi đã mạnh dạn thay đổi, kết quả thực hiện rất tốt. Cán bộ kinh qua nhiều đơn vị sẽ hiểu biết, nắm bắt được nhiều chuyên môn hơn cũng như thể hiện được bản lĩnh vững vàng hơn” - ông Dũng nhấn mạnh.

Đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được qua công tác kiểm tra, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Ban cán sự đảng Bộ KH&ĐT rà soát, bổ sung chương trình hành động, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, gương người tốt - việc tốt, đấu tranh, phê phán những hành vi tiêu cực…; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, rà soát, có giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đề ra, đảm bảo hiệu quả, có tính khả thi; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Bộ phối hợp với Đảng ủy Bộ cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc về công tác cán bộ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ…