Lao động hợp đồng một tháng được BHXH bắt buộc
Dự luật tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội để bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động.

Thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi tại phiên họp ngày 13-8, nhiều thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định bổ sung những trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ một tháng đến dưới ba tháng được tham gia BHXH bắt buộc.

Theo bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, việc đưa nhóm lao động trên tham gia BHXH bắt buộc là cần thiết nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH để bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động khi không còn khả năng lao động. Đây là nhóm lao động có quan hệ lao động nhưng trên thực tế thường bị người sử dụng lao động vận dụng hình thức ký hợp đồng lao động dưới ba tháng để tránh thực hiện nghĩa vụ BHXH. Do đó tới đây cần xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng tham gia BHXH và có biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định này.

Lao động hợp đồng một tháng được BHXH bắt buộc - ảnh 1

Nhiều đại biểu tán thành lao động mùa vụ từ một tháng được tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh: HTD

Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất từ ngày 1-1-2018 trở đi mới áp dụng cách tính tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trên hợp đồng lao động theo pháp luật lao động. Đối với việc điều chỉnh mức hưởng lương hưu hằng tháng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng tán thành phương án điều chỉnh tỉ lệ hưởng lương từ năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH của lao động nữ và 20 năm đóng BHXH của lao động nam. Sau đó cứ thêm mỗi năm người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người tham gia BHXH, phần lớn các ý kiến đều đề nghị xây dựng quy định theo hướng tính bình quân của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia BHXH từ ngày luật có hiệu lực thi hành (1-7-2015) đến 31-12-2019. Sau đó từ năm 2020 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối và từ năm 2025 trở đi thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian. Ngoài ra, cần quy định quỹ bảo hiểm của người lao động ở khu vực công và tư được hạch toán riêng để đảm bảo công bằng, minh bạch trong đóng - hưởng BHXH của người lao động từng khu vực.

THÀNH VĂN

Cùng ngày, Thường vụ Quốc hội cũng đã thảo luận về dự thảo Luật Thú y. Để ngăn chặn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, dự thảo dự tính hướng mở đối với các động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc từ cơ sở đã được phòng bệnh bằng vaccine và cơ sở chăn nuôi tham gia chương trình giám sát dịch bệnh của cơ quan chuyên ngành thú y. Khi vận chuyển các động vật, sản phẩm nêu trên ra khỏi tỉnh, chủ cơ sở chỉ cần thông báo cho cơ quan chuyên ngành thú y để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trước khi vận chuyển không phải làm thủ tục kiểm dịch.