(PL)- Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu và Trà Vinh về việc rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2017.

Bộ cho hay đang dự thảo tờ trình Chính phủ nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017. Theo đó, dự kiến mức lương tối thiểu vùng năm 2017 từ 3,75 triệu đồng, 3,32 triệu đồng, 2,9 triệu đồng, 2,58 triệu đồng/tháng, tương ứng với các vùng từ I đến IV (tăng bình quân 7,3% so với năm 2016). Tuy nhiên, trong điều kiện nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn cũng như các chỉ tiêu kinh tế-xã hội dự kiến tăng thấp so với kế hoạch nên Bộ LĐ-TB&XH đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh trên cân nhắc việc điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu năm 2017 để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Trường hợp chủ tịch UBND tỉnh thấy địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa phương quá bất hợp lý thì chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức trao đổi lấy ý kiến các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan. Sau đó có văn bản gửi về Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 30-9 để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

VIẾT LONG