Ngày 18-10, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành có liên quan để nghe sở này báo cáo về dự thảo quyết định mới nhưng chưa thông qua được vì còn nhiều ý kiến khác nhau.

Mới đây, UBND TP.HCM giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát tổng thể các quy định của pháp luật, thống nhất các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là quy định diện tích tối thiểu để tách thửa.

Theo dự thảo thì đất ở khu vực 1 (gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú) diện tích đất tối thiểu để được tách thửa phải là 50 m2 (chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4 m). Còn khu vực 2 gồm các quận/huyện còn lại trên địa bàn TP, diện tích thửa đất tách ra và còn lại phải tối thiểu là 80 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5 m.