Ngày mai (tức 28-12), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức trưng bày, lấy ý kiến cộng đồng phương án kiến trúc nhà ga hành khách của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai.

Thời gian trưng bày đến ngày 11-1-2017, kể cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ.

Một trong những đồ án thiết kế sân bay quốc tế Long Thành.
Một trong những đồ án thiết kế sân bay quốc tế Long Thành.

Tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần xã hội có quan tâm, đặc biệt là giới nhân sĩ, trí thức, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các hiệp hội khoa học, hiệp hội nghề nghiệp chuyên ngành kiến trúc - xây dựng, các doanh nghiệp... sẽ được phát phiếu để điền ý kiến, nhận xét của mình về chín phương án kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Được biết chín phương án kiến trúc này do các đơn vị tư vấn quốc tế có uy tín, kinh nghiệm thiết kế nhà ga hàng không lớn trên thế giới thực hiện và tham dự thi tuyển.

Trước đó, các phương án kiến trúc này đã được trưng bày, lấy ý kiến tại TP Hà Nội, Đà Nẵng. Sau khi lấy ý kiến của người dân tại Đồng Nai, sẽ tiếp tục trưng bày lấy ý kiến tại TP.HCM.

Sau đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổng hợp đầy đủ kết quả lấy ý kiến cộng đồng về kết quả xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc dự án sân bay Long Thành thông qua đánh giá của hội đồng để báo cáo Chính phủ lựa chọn phương án kiến trúc phù hợp nhất để đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.