(PL)- Ngày 25-3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt tạp chí Luật Sư Việt Nam, phát hành hằng tháng trên toàn quốc.

Đây là cơ quan báo chí đầu tiên và duy nhất hiện nay của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tạp chí có chức năng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giới thiệu các ý kiến phản biện mang tính xây dựng đối với việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp. Ấn phẩm cũng là diễn đàn của giới luật sư cả nước trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, thông tin hoạt động hành nghề của luật sư; đăng tải các bài lý luận khoa học, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

BÌNH MINH