Theo dự thảo luật này, cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp là UBND cấp tỉnh, cấp huyện và kiểm lâm là cơ quan giúp UBND quản lý việc bảo vệ rừng. Cũng theo quy định của dự thảo, kiểm lâm lại có nhiệm vụ bảo vệ khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Như vậy, kiểm lâm vừa thực hiện chức năng quản lý (trong đó có việc thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ rừng) đồng thời lại có chức năng trực tiếp bảo vệ rừng. Đây là cơ chế đang được thực hiện trên thực tế. ĐB Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) cho biết không ít ý kiến cử tri cho rằng cơ chế này có nhiều bất cập, lực lượng kiểm lâm làm hai chức năng trên chẳng khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

“Có những trường hợp cán bộ kiểm lâm thoái hóa biến chất tiếp tay cho lâm tặc trực tiếp phá hoại rừng nhưng lại không có cơ chế kiểm tra, giám sát hữu hiệu” - ĐB Hiển nói và đề nghị dự thảo cần xây dựng được cơ chế quản lý, kiểm soát khoa học, tránh lạm dụng quyền lực.