Long An: Công trình phải có bảng thông tin để chống dự án ma
(PL)- UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo tất cả dự án đầu tư (bao gồm đầu tư công và ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh phải công khai thông tin dự án. 

Cụ thể, tất cả dự án đang triển khai chưa lắp đặt bảng thông tin dự án, tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày 30-8 phải lắp đặt xong.

Theo yêu cầu, các bảng thông tin dự án phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, ghi rõ.

Nội dung thông tin dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách phải đảm bảo cung cấp đầy đủ tên dự án; đại diện chủ đầu tư; quy mô dự án; vốn đầu tư; dự kiến tiến độ thực hiện dự án; ghi chú, cập nhật quá trình đầu tư, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ, nguyên nhân trễ do nguyên nhân chủ quan hay khách quan (nếu có).

Đối với dự án sẽ triển khai, thời gian lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận được giấy phép thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

Các bảng thông tin dự án phải được in và lắp đặt tại chân công trình đảm bảo mọi người dân đều đọc được thông tin và đảm bảo mỹ quan. Việc xác định vị trí để lắp đặt các bảng thông tin dự án phải thống nhất với UBND cấp huyện.

PD