Đến chiều 20-10, vẫn còn 1.786 nhà ở Quảng Bình và Hà Tĩnh bị ngập, 1.015 nhà hư hỏng nặng. Khoảng 7.300 bộ đội, dân quân và nhiều phương tiện đã được huy động để giúp các địa phương khắc phục hậu quả. Các đợt cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng cũng đang được triển khai tích cực.