Lương không đủ sống thì khó tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung
(PLO)- Góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung, nhiều ý kiến cho rằng thực tế người lao động đang hưởng mức lương chỉ đủ sống thì khó có thể kéo họ tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. 

Ngày 5-11, Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về bảo hiểm hưu trí bổ sung. 

Ông Trần Hải Nam, Vụ phó Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách BHXH mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Việc chi trả sẽ được thực hiện hằng tháng với thời điểm hưởng và quá trình thụ hưởng sẽ cùng với hưởng lương hưu của BHXH bắt buộc.

"Mức lương hưu hiện tại của người lao động không đảm bảo đời sống. Luật BHXH hiện hành quy định tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở. Như vậy, trường hợp người lao động có lương cao hơn thì giới hạn trần đóng BHXH  là chưa thuận lợi nếu người lao động có nhu cầu được hưởng lương hưu cao hơn khi về già, tương ứng với mức lương khi họ còn đi làm..." - ông Nam nói.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện một số doanh nghiệp áp dụng chính sách thu hút nhân tài cũng mong muốn có một chế độ đãi ngộ người lao động về khoản lương hưu bổ sung trong tương lai để khuyến khích họ làm việc lâu dài cho doanh nghiệp. Trên thực tế, một số công ty cũng đã áp dụng hình thức đãi ngộ này thông qua việc trích lập một quỹ hưu trí bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để chi trả lương hưu bổ sung cho người lao động khi họ hết tuổi lao động.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng dự thảo nghị định chưa chặt chẽ và thiếu tính khả thi. Thực tế, người lao động đang hưởng mức lương chỉ đủ sống thì khó kéo họ tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Bên cạnh đó, hiện nay các doanh nghiệp còn trốn đóng BHXH, nợ đọng BHXH thì việc đóng BHXH bổ sung khó được các doanh nghiệp hưởng ứng. Vai trò của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính như thế nào trong nghị định này.

Ngoài ra, người lao động thường xuyên chuyển công ty, nhưng nếu họ đã đóng bảo hiểm hưu trí ở công ty cũ rồi nhưng sang công ty mới lại không có đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung buộc họ phải ngừng đóng nên người lao động có thể sẽ không "mặn mà" với nghị định này.

VIẾT LONG