(PL)- Sau khi huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chính thức được hưởng các chính sách đặc thù để phát triển, mới đây Chính phủ đã quyết định hỗ trợ thêm cho huyện đảo này số tiền trên để tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện.

Đây là dự án nhằm xây dựng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm huyện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Dự ántổng vốn đầu tư gần 22 tỉ đồng với mục tiêu cung cấp nước sinh hoạt cho trên 1.400 hộ dân trên đảo. Hiện dự án hoàn thiện 50% khối lượng công việc và dự kiến năm 2015 sẽ đưa vào sử dụng.

HỮU DANH