Được biết từ năm 2007, hoạt động của Formosa Đồng Nai đã phát sinh các loại chất thải, chủ yếu từ hoạt động của nhà máy nhiệt điện. Các loại chất thải phát sinh gồm: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ tro đáy và tro bay từ hệ thống xử lý khí thải. Những chất thải này được Formosa Đồng Nai ký hợp đồng chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và tiếp vận Mê Kông (gọi tắt Công ty Mê Kông, ở TP.HCM).

Theo báo cáo của Formosa Đồng Nai cho Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai vào đầu tháng 8-2016, lượng chất thải phát sinh trung bình vào thời điểm hiện nay gồm: Tro bay (11.000-15.000 tấn/tháng), bùn (330-550 tấn/tháng), xỉ tro đáy (750-1.200 tấn/tháng) và bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sợi polyeste (khoảng 170 tấn/tháng).

Với số lượng chất thải phát sinh hằng tháng này, nếu tính trong thời gian hoạt động (chín năm) qua, lượng chất thải phát sinh từ hoạt động của Formosa Đồng Nai là con số khổng lồ. Vậy chất thải được Formosa chuyển giao cho Công ty Mê Kông trong thời gian qua được xử lý như thế nào?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Mê Kông chỉ thực hiện khâu thu gom, không trực tiếp xử lý số chất thải này. Ngày 11-8, tại buổi làm việc giữa Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, Công ty Mê Kông cho biết công ty thu gom bùn thải rồi chuyển giao cho Công ty Phúc Thiên Long xử lý. Riêng tro bay và tro đáy thì chuyển giao cho các đơn vị sản xuất xi măng, bê tông. Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc, Công ty Mê Kông chỉ mới cung cấp được hợp đồng chuyển giao chất thải cho Công ty Phúc Thiên Long, chưa cung cấp được chứng từ chuyển giao chất thải cho đơn vị khác.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hợp đồng Công ty Mê Kông chuyển giao chất thải cho Công ty Phúc Thiên Long chỉ mới thực hiện từ giữa năm 2015 đến nay. Vậy trước đó bùn thải được chuyển giao cho đơn vị nào? Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho biết tại buổi làm việc nói trên, Sở TN&MT có yêu cầu trước ngày 20-8, Công ty Mê Kông phải cung cấp chứng từ chuyển giao chất thải của Formosa Đồng Nai cho các đơn vị khác đối chiếu, làm rõ các vấn đề liên quan.

Những bất thường của vụ việc

Việc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho Công ty Mê Kông chín ngày để cung cấp được chứng từ liên quan đến việc thu gom xử lý chất thải là quá dài, có thể dẫn đến tình huống “hợp thức hóa” hồ sơ. Nếu đơn vị này có chuyển giao thật thì có thể bổ sung ngay trong ngày, cớ gì phải chờ đến chín ngày?

Ngày 24-8, một lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai hẹn hôm nay (25-8) sẽ trả lời các thắc mắc liên quan.