(PL)- Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng tại hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 7 và 8-8 tại TP Đà Nẵng.

 

Ông Hùng cho hay chỉ tính từ năm 2006 đến 2010, tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt tới 1.290 dự án, với tổng số vốn đầu tư 29.790 tỉ đồng. “Với số lượng dự án được phê duyệt trong năm năm này thì cả tỉnh phải đi trả nợ trong vòng 10 năm mới hết… Nếu không có chỉ thị kịp thời của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn ngân sách, siết đầu tư công thì không biết tình hình sẽ nguy cấp đến mức nào nữa”.

Cũng theo chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ngoài bất cập về đầu tư công thì tồn tại lớn nhất thời gian qua chính là vấn đề thừa lao động, thiếu việc làm. Trong đó riêng Vĩnh Phúc hiện có 40 vạn lao động thất nghiệp. Từ đó, ông Hùng kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương bên cạnh việc lập kế hoạch trung hạn năm năm về đầu tư công thì phải lập kế hoạch cho cả vấn đề giải quyết việc làm. Bởi bài toán việc làm cho người dân đang vô cùng nhức nhối.

LÊ PHI