Hai năm sau, ủy ban tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại thu hồi đất của ông nhưng sẽ bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây cối trên đất.

Tuy nhiên, thu hồi đất xong, ủy ban huyện Nhơn Trạch lại không bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu nên ông khiếu nại chuyện không bồi thường này. Cuối tháng 5-2009, ủy ban huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại bác đơn, đồng thời hướng dẫn ông có thể khiếu nại quyết định này lên cấp tỉnh hoặc khởi kiện ra tòa.

Theo hướng dẫn, ông đã khởi kiện ra tòa. Ngày 14-8, tòa trả lại hồ sơ cho ông vì khởi kiện sai đối tượng. Theo tòa, quyết định giải quyết khiếu nại của ủy ban không phải là quyết định hành chính nên không là đối tượng khởi kiện. Tiếp đó, tòa hướng dẫn ông gửi khiếu nại lên ủy ban tỉnh Đồng Nai.

Ngày 17-9, ủy ban tỉnh đã bác đơn của ông Đ. vì cho rằng hết thời hiệu khiếu nại (90 ngày) theo Luật Khiếu nại tố cáo. Ông rầu thúi ruột khi nhận được thông tin này.

Liệu việc ủy ban huyện hướng dẫn không đúng khiến ông chạy loay hoay đến nỗi bị quá thời hiệu khiếu nại có phải là một trường hợp để ông có thể được miễn trừ thời hiệu khiếu nại hay không?

Theo một giảng viên môn Luật khiếu nại tố cáo Trường Đại học Luật TP.HCM, trường hợp này ông Đ. không thuộc các trường hợp được miễn trừ thời hiệu khiếu nại như ốm đau, thiên tai, địch họa... theo Điều 31 Luật Khiếu nại, tố cáo. Nhưng ủy ban tỉnh Đồng Nai có thể xem xét vào trường hợp “trở ngại khách quan khác” trong cùng điều luật để thụ lý giải quyết. Bởi lẽ việc khiếu nại quá thời hiệu này không phải lỗi của ông Đ. Trách nhiệm chính thuộc về ủy ban huyện do đã hướng dẫn sai đối tượng khởi kiện, kèm theo việc tòa đã xem xét giải quyết mất thêm một ít thời gian nữa khiến ông... trở tay không kịp!

HỒNG TÚ