NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng. Qua đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng được vay mới khôi phục sản xuất sau lũ; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Được biết cán bộ, công nhân, viên chức ngành ngân hàng cũng đã quyên góp ủng hộ 6 tỉ đồng cho đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.