Bộ cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để chữa trị, chăm sóc sức khỏe cho các công nhân bị nạn trong điều kiện tốt nhất. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của tuyến cao hơn thì Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chủ động liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa tuyến đầu tại TP.HCM.

NGỌC BẢO