(PL)- Ngày 29-8, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ triển khai đầu tư mở rộng Trung tâm Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tập trung tại Bàu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang). Tổng mức đầu tư trên 83 tỉ đồng.

Việc mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận quản lý, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất tập trung cho học viên cai nghiện ma túy. Qua đó, chương trình cũng sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng tái nghiện, kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện mới, giữ vững mục tiêu “không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”...

LÊ PHI