Theo yêu cầu của UBND TP, trước khi tổ chức hội thảo, Viện NCPT phải làm việc trước với các nhà khoa học, nêu rõ tình hình ngập của TP. “Dù đã giao cho Viện NCPT tổ chức hội thảo quốc tế về chống ngập từ đầu năm 2015 nhưng đến nay hội thảo vẫn chưa diễn ra, chứng tỏ các đơn vị liên quan quá chậm trong việc thực hiện chỉ đạo của TP” - UBND TP lưu ý.

TRUNG THANH