(PL)- Thông tin từ đề án phát triển thị trường bất động sản Bộ Xây dựng vừa đưa ra thì mới chỉ có trên 5 ha đất xây nhà ở xã hội được bàn giao cho TP.HCM.

 

Mặt khác, các đồ án quy hoạch không quy định rõ vị trí khu đất sẽ dành để xây nhà ở xã hội. Nhiều dự án bị chia nhỏ (mỗi dự án dưới 10 ha) nhằm né việc dành quỹ đất xây nhà dạng này.

Theo Bộ Xây dựng, các khu đô thị mới, khu nhà ở có diện tích trên 10 ha phải dành 20% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, hiện các địa phương thực hiện điều này chưa tốt.

HOÀNG VÂN