Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, mỗi năm cả nước mất khoảng 30.000 ha đất rừng tự nhiên.

Tuy nhiên, Viện Tư vấn phát triển (CODE) khẳng định trên thực tế diện tích rừng mất đi còn cao hơn nhiều lần con số trên.

Tại hội thảo tập huấn về các nội dung quản lý và sử dụng đất đai dành cho báo chí, CODE cho biết đã nghiên cứu tình hình thực tế về việc sắp xếp đổi mới lâm trường quốc doanh tại các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Kết quả cho thấy còn rất nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng nông dân không có đất canh tác trong khi các công ty nông lâm nghiệp nắm giữ quá nhiều đất nhưng khai thác không hiệu quả.

Đáng chú ý, hiện nay chính các công ty nông lâm trường lại được giao tự rà soát đánh giá năng lực hoạt động. Còn những đơn vị thẩm định việc sắp xếp các lâm trường quốc doanh thường của Bộ NN&PTNT nên công tác đánh giá còn dễ dãi, qua loa. Việc giải quyết tranh chấp giữa nông dân và các công ty nông lâm nghiệp chưa được thỏa đáng nên mâu thuẫn và tranh chấp giữa các bên ngày càng gia tăng.

Từ kết quả trên, CODE kiến nghị cần có cuộc tổng điều tra để đánh giá đúng năng lực của các lâm trường quốc doanh và tình trạng thiếu đất sản xuất của người dân. Đặc biệt, chỉ nên giao đất rừng cho các doanh nghiệp với hạn mức nhất định. Đồng thời mạnh dạn giao đất cho cá nhân, hộ gia đình và giao rừng cho cộng đồng quản lý sử dụng.

VIỆT HOA