Đó là thông tin được nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ của QH Nguyễn Đăng Vang nêu ra tại phiên giải trình về “Khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” do ủy ban trên tổ chức ngày 8-4.

Tham dự phiên giải trình này, ngoài bộ trưởng Bộ NN&PTNT còn có đại diện của Bộ Công thương, Khoa học và Công nghệ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thì đề nghị bộ trưởng Bộ NN và PTNT cho biết rõ giải pháp để tăng giá trị xuất khẩu nông sản, tăng thu nhập, bảo đảm quyền lợi cho người nông dân.

Trả lời, Bộ trưởng Cao Đức Phát thừa nhận bên cạnh một số thành tựu thì ngành nông nghiệp còn nhiều hạn chế, cần có sự điều chỉnh và tái cơ cấu mạnh mẽ. “Chúng ta phải thay đổi nhận thức làm nông nghiệp không chỉ để tiêu dùng trong nước mà phải là nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Phải khai thác lợi thế của Việt Nam để cạnh tranh với thế giới” - ông Phát nói và cho rằng: “Tới đây, Nhà nước phải nghiên cứu, cùng với các tổ chức, cá nhân để tạo ra nhiều sản phẩm khoa học, chuyển giao cho nông dân công nghệ khoa học tiên tiến, có vậy người nông dân mới có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn”.

THÀNH VĂN