Việc này được căn cứ theo Quyết định số 37/HKTVLC ngày 3-10-2017 của Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia về việc kỷ luật cán bộ lãnh đạo báo Thời Báo Mê Kông và Quyết định số 478/B.TBMK ngày 3-10-2017 của báo Thời Báo Mê Kông...

Lý do Bộ quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Hồ Minh Sơn: Ông Sơn vi phạm điểm c khoản 6 Điều 28 Luật Báo chí, bị cơ quan chủ quản miễn nhiệm chức vụ phó tổng biên tập kiêm trưởng cơ quan đại diện báo Thời Báo Mê Kông khu vực phía Nam và bị báo Thời Báo Mê Kông cho thôi việc.

Bộ TT&TT yêu cầu tổng biên tập báo Thời Báo Mê Kông thu hồi thẻ nhà báo của ông Hồ Minh Sơn, nộp về Cục Báo chí trước ngày 31-10.