Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Theo đó, Chánh Thanh tra TP đề nghị Chủ tịch UBND Cần Thơ chỉ đạo Hiệu trưởng, Ban giám hiệu Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua thanh tra.

Một  trường đại học phải truy nộp hơn 134 triệu vì chi sai - ảnh 1
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, lãnh đạo trường nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm; thực hiện thu chi tài chính từ năm 2018 đến năm 2020; thực hiện đầu tư xây dựng nâng cấp sửa chữa, mua sắm tài sản công; thực hiện về thuế; chấp hành Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP giao Sở TN&MT phối hợp với Trường thực hiện thủ tục về thu hồi đất để triển khai dự án “Đầu tư xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cơ sở 2” đáp ứng đủ diện tích đất sử dụng, diện tích sàn xây dựng theo đúng quy chuẩn của Bộ GD&ĐT, nhằm đáp ứng phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành theo kế hoạch phát triển của TP.

Về xử lý tài chính, thông báo nêu Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ truy nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP tại Kho bạc Nhà nước Cần Thơ các nội dung sai phạm về tài chính với tổng số tiền hơn 134 triệu đồng.

Đây là số tiền chi sai chế độ tiêu chuẩn (hơn 30 triệu) và chi thanh toán tiền mời giảng viên thỉnh giảng, thuê giảng viên giảng dạy các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 (số tiết thanh toán tại chứng từ chi cao hơn số tiết trong Chương trình đào tạo đã được phê duyệt và ban hành), với tổng số tiền thanh toán thừa gần 104 triệu.