Theo thống kê, đã có 100 nhà dân tại xã Trà Mai bị tốc mái, ngã đổ và hư hỏng. Hộ bị thiệt hại nặng nhất khoảng 30 triệu đồng, nhẹ nhất là 5 triệu đồng. Ngoài ra, mưa đá và lốc đã làm tốc mái nhà làm việc của trung tâm dạy nghề, nhà tập thể của CBCC tại khu làm việc UBND huyện cùng trạm xăng dầu. Cùng đó, 1,5 ha lúa và hoa màu của người dân cũng bị mưa đá và lốc làm hư hại nghiêm trọng. Mưa đá và gió lốc cũng đã làm chết hàng trăm con gà, vịt của người dân. Ước tính tổng thiệt hại do mưa đá và gió lốc gây ra khoảng 2 tỉ đồng.

LÊ PHI