Mới đây, Bộ Nội vụ đã đăng tải thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số đơn vị thuộc bộ.

Muốn vào Bộ Nội vụ, nộp hồ sơ trước ngày 10-11 - ảnh 1
Trụ sở Bộ Nội vụ tại số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, việc thi tuyển này là thực hiện chủ trương trong đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Các chức danh thi tuyển lần này gồm ba phó vụ trưởng các vụ: Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phó vụ trưởng Vụ Tiền lương; phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Theo quy định của Bộ Nội vụ, các thí sinh dự tuyển phải tham gia thi viết và trình bày đề án, đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị và đề xuất giải pháp phát triển... Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100; kết quả là điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng chấm thi.

Đối tượng dự thi gồm công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển; đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm nhân sự. Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị khác trên toàn quốc, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển cũng được tham gia.

Các nội dung này được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trên áo Nhân Dân và chương trình VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển hết ngày 10-11-2017.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành hướng dẫn triển khai thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở và phòng trên toàn quốc, với 36 bộ, ngành và địa phương tham gia.

Theo hướng dẫn, các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm thông báo công khai về nhu cầu, tiêu chuẩn của chức danh tuyển chọn; khi tổ chức thi phải từ hai người trở lên tham gia dự tuyển vào một chức danh.