Theo đó, Hà Nội chọn chủ đề năm 2017“Năm kỷ cương hành chính” với mục tiêu chấn chỉnh kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức…

Theo ông Hải, chọn chủ đề trên, TP Hà Nội sẽ quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính. Đồng thời nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của TP tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng.

Trên tinh thần đó, bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức của thành phố phải lấy đó làm cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.