Năm 2017 lương người lao động sẽ tăng từ 180.000 đồng
(PLO)- Chính phủ đã đồng ý phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia với mức tăng dao động 180.000-250.000 đồng.

Ngày 17-11, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành nghị định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, Chính phủ đã đồng ý phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 do Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất với mức tăng 180.000-250.000 đồng. Tính bình quân chung, bốn vùng tăng 213.000 đồng, bằng 7,3% so với năm 2016.

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 được áp dụng theo từng vùng theo bảng dưới đây:

Vùng

Năm 2016

Năm 2017

Tăng so với năm 2016

Mức % tăng thêm

Vùng 1

3.500

3.750

250

7.14

Vùng 2

3.100

3.320

220

7.10

Vùng 3

2.700

2.900

200

7.41

Vùng 4

2.400

2.580

180

7.50

Đơn vị: ngàn đồng

Nghị định cũng nêu rõ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Năm 2017 lương người lao động sẽ tăng từ 180.000 đồng - ảnh 1
Bắt đầu từ năm 2017, lương người lao động sẽ tăng.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng 4 thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Trước đó, sau hai lần nhóm họp, ngày 2-8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu chốt mức lương tối thiểu vùng 2017 để trình Chính phủ phê duyệt.

VIẾT LONG