Năm 2019, Quốc hội giám sát việc sử dụng đất đai tại đô thị
(PLO)- Sáng 15-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chương trình giám sát năm 2019 với hai chuyên đề.

Tại kỳ họp thứ 7 giữa năm 2019, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Trong kỳ họp thứ 8 vào cuối năm 2019, Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có ý kiến đề nghị Quốc hội giám sát tối cao năm 2019 về tình hình và kết quả thanh tra, điều tra, xử lý, xét xử các vụ vi phạm nghiêm trọng như: AVG, Thủ Thiêm, Tập đoàn Mường Thanh, các dự án thua lỗ, đội vốn nhiều....

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy khi trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình giám sát năm 2019, hai chuyên đề nêu trên đã được đa số đại biểu nhất trí lựa chọn và đã được đưa vào Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

“Các nội dung được đại biểu đề xuất bổ sung nêu trên không nằm trong chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 (Nghị quyết số 59/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019). Do vậy, xin được giữ như dự thảo” - ông Phúc nói.


ĐỨC MINH