“Neo” phí cảng cá, doanh nghiệp kêu trời
Sáng 30-5, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh chủ trì buổi họp về mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí cảng cá, phí sử dụng bến bãi, mặt nước (phí cảng cá) tại các cảng cá để trình UBND tỉnh điều chỉnh.

Có điều này vì nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận đồng ý giảm mức phí cảng cá gần ba năm qua nhưng tỉnh không ra quyết định thực hiện, làm các doanh nghiệp kêu trời.

Từ nhiều năm qua, các doanh nghiệp có sử dụng bến cảng cá đều phản ánh về mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí cảng cá tại các cảng cá trong tỉnh quá cao. Theo ông Lê Nhiệm, năm 2009 ông thuê 1.000 m2 bến bãi tại cảng cá Cà Ná (Phước Diêm, Thuận Nam) để kinh doanh xăng dầu với giá 80.000 đồng/m2/năm. Mức thuê cao nên năm 2012, ông xin trả bớt 500 m2 nhưng không được. Mới đây tòa đã buộc ông phải trả nợ 110 triệu đồng.

Cảng cá Cà Ná thu phí sử dụng bến, bãi, mặt nước cao, doanh nghiệp kêu trời. Ảnh: M.TRÂN

Việc doanh nghiệp kêu trời vì mức phí cảng cá quá cao không mới. Năm 2008, sau khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết thì tỉnh Ninh Thuận có Quyết định 218 về mức thu phí cảng cá. Theo đó, mức phí sử dụng mặt bằng cảng cá để kho hàng, chế biến hải sản và đóng sửa tàu thuyền tại vị trí 1 là 80.000 đồng/m2/năm và vị trí 2 là 60.000 đồng/m2/năm. Mức phí này quá cao nên năm 2010, HĐND tỉnh lại thông qua nghị quyết mới, ghi rõ mức phí áp dụng với vị trí 1 xuống còn 20.000 đồng/m2/năm và vị trí 2 còn 10.000 đồng/m2/năm. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tỉnh không ra quyết định nên các doanh nghiệp vẫn è cổ ra trả tiền theo mức phí cũ gần ba năm qua.

Ông Chamaléa Bốc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết sẽ chỉ đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết trên. “Việc chậm thực hiện nghị quyết về phí cảng cá, trách nhiệm trước tiên thuộc về Sở NN&PTNT vì không tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh mức phí cảng cá” - ông Chamaléa Bốc nói.

MINH TRÂN