'Nếu lặp lại sự cố môi trường sẽ đóng cửa Formosa' - ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình).

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đặt câu hỏi: Sự cố môi trường biển miền Trung vừa qua và đợt lũ lụt vừa rồi khiến nhân dân bốn tỉnh miền Trung gặp rất nhiều khó khắn. Chính phủ và các phó thủ tướng đã rất tích cực, nhanh chóng vào tận nơi, tập trung giải quyết khiến người dân rất ấm lòng. Tuy nhiên, cử tri mong mỏi muốn biết Chính phủ có giải pháp đột phá nào để giúp bốn tỉnh miền Trung phát triển bền vững".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Nếu lặp lại sự cố môi trường sẽ đóng cửa Formosa, không tha thứ”. Thủ tướng cũng chia sẻ những thiên tai mà đồng bào miền Trung vừa trải qua và cho biết cả nước vẫn luôn chung tay để giúp đỡ đồng bào vượt qua.