Ngành thanh tra phải là vũ khí sắc bén chống tham nhũng
(PLO)- Thời gian tới, thanh tra chính phủ (TTCP) sẽ tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn. 

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Huỳnh Phong Tranh cho biết như trên tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV, tổ chức tại Hà Nội ngày 21-9. 

Theo Tổng thanh tra Huỳnh Phong Tranh, ngành thanh tra cũng không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, là phương thức hữu hiệu, sắc bén trong việc phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tích cực hơn nữa vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Ngành thanh tra phải là vũ khí sắc bén chống tham nhũng - ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng ngành Thanh tra Việt Nam Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: HL-ĐP

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngành thanh tra cần tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về thanh tra, khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, trong công tác PCTN cần phải có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn, để tạo chuyển biến rõ rệt; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa và đẩy mạnh phát hiện tham nhũng.

Ngành thanh tra phải là vũ khí sắc bén chống tham nhũng - ảnh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng các danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước cho lãnh đạo cơ quan TTCP. Ảnh: HL-ĐP

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng ngành Thanh tra Việt Nam Huân chương Độc lập hạng Nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng các danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước cho lãnh đạo cơ quan TTCP vì những thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và của ngành Thanh tra.

ĐẶNG TRUNG