Ngành y tế Bình Thuận chi sai gần 30 tỉ đồng
(PLO)- Đơn vị chi “mạnh tay” nhất là BV Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận với số tiền gần 8 tỉ đồng.

Ngày 9-4, một nguồn tin cho biết Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực XIII vừa có thông báo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và công tác quản lý biên chế, công chức, viên chức thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận từ ngày 31-10-2017 đến 12-11-2017.


BV Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận.

KTNN cho biết 27 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã chi sai, không đúng dự toán ngân sách được giao, phải giảm dự toán năm sau gần 30 tỉ đồng. Trong đó đơn vị chi “mạnh tay” nhất là BV Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận với số tiền gần 8 tỉ đồng.

BV đa khoa tỉnh Bình Thuận là đơn vị “mạnh tay” thứ hai với số tiền hơn 3,3 tỉ đồng… Ngoài ra, qua kiểm toán còn phát hiện văn phòng Sở Y tế chưa thực hiện kê khai nộp thuế khi bán hồ sơ mời thầu; việc đánh giá hồ sơ dự thầu không tuân thủ nguyên tắc.

Đối với quản lý biên chế, Sở Y tế không lập kế hoạch đã được hướng dẫn mà chỉ lập kế hoạch viên chức trên cơ sở số liệu các năm trước.

Theo KTNN, hiện ngành y tế Bình Thuận đang sử dụng 1.335 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là chưa phù hợp với quy định của Chính phủ.

KTNN cũng yêu cầu cần chấn chỉnh công tác lập dự toán, quyết toán; chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức và công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị. Việc này để tránh lặp lại tình trạng đánh giá hồ sơ dự thầu không tuân thủ hồ sơ mời thầu.

PHƯƠNG NAM