Ngày 22-5-2016, cả nước sẽ bầu đại biểu Quốc hội khóa mới
(PLO)- Đó là ngày bầu cử ĐBQH khóa mới (khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới) vừa được QH ấn nút thông qua sáng nay 24-11 với tỉ lệ tán thành đạt 92,11%. Ít phút sau, QH cũng đã biểu quyết thông qua việc quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỉ lệ tán thành đạt 91,50%.

Ngày 22-5-2016, cả nước sẽ bầu đại biểu Quốc hội khóa mới - ảnh 1
Ảnh minh họa 

Trước đó, QH đã nghe Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH về Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để QH bầu chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

100% ĐB có mặt cũng tán thành thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia với cơ cấu theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH. Theo đó, hội đồng gồm một chủ tịch là chủ tịch QH đương nhiệm; bốn phó chủ tịch với cơ cấu gồm phó chủ tịch nước, phó chủ tịch QH, phó thủ tướng và chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.

Chiều nay, QH sẽ bầu cử chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và phê chuẩn danh sách các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia (gồm các phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia). Danh sách chủ tịch và các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ được công bố vào cuối giờ chiều.

Trọng Phú